Kemia 3, syventävä kurssi

Reaktiot ja energia

Ihmisen ja elinympäristön kemia

  • kurssilla syvennetään aiemmin opittujen kemian perusasioiden ymmärtämistä
  • pyritään muodostamaan kuva kemiasta, sen mahdollisuuksista ja merkityksestä
  • Keskeisin alue on orgaaninen kemia ja hiiliyhdisteiden kemia
Tervetuloa opiskelemaan kurssille! :)