Derivaatta = hetkellinen muutosnopeus = tangentin kulmakerroin