Kurssin keskeisiä käsitteitä ovat tieto, tietäminen, totuus ja todellisuus. Lisäksi arvioidaan tiedollisia uskomuksia sekä hahmotetaan tieteellisen tutkimuksen luonnetta.