FI1 Johdatus filosofiseen ajatteluun.

Kurssilla pohditaan filosofian olemusta ja filosofisten kysymysten luonnetta. Kurssilla esitellään filosofian osa-alueet sekä käsitellään jokaisen osa-alueen peruskäsitteitä ja -kysymyksiä. Filosofian tietoa sovelletaan käytännön tilanteisiin. Kurssilla tutustutaan keskeisten filosofien ajatuksiin.