Fysiikan abikurssi teknillisiin yliopistoihin.

Tämä verkkomateriaali on opiskelijoille, jotka haluavat valmistautua teknillisen yliopiston pääsykokeisiin. Kurssi toimii myös hyvänä kertauskurssina kirjoituksia varten. Arvioitu opiskeluaika on n. 100 h. Kurssi on jaettu viiteen eri aihekokonaisuuteen:

  1. Mekaniikka
  2. Aalto-oppi
  3. Lämpöoppi
  4. Sähköfysiikka
  5. Ydinfysiikka