Unioni ei ole sama kuin anioni, vaan tarkoittaa joukkojen yhdistettä.