Keskeistä on tarkastella meitä ympäröivän kielen, kulttuurin ja maailman välisiä yhteyksiä sekä niiden vaikutusta identiteettimme: mikä on meille ominaista, keitä me olemme? Kurssilla tarkastellaan myös suomen kielen ominaispiirteitä, sukulaisuussuhteita ja nykypäivän monikielistä Suomea.