Historian kurssi HI3 "Suomen historian käännekohtia" käsittelee Suomen historian tärkeimpiä tapahtumia autonomian alusta nykypäiviin saakka. Koska kurssin aikajänne ulottuu vuodesta 1809 aina 1990-luvun lopulle saakka, kurssissa käsitellään vain keskeisimpiä teemoja. Pääpaino on poliittisessa historiassa, talous-, sosiaali- ja kulttuurihistoria jäävät vähemmälle.