Matematiikan tuloksetkaan eivät aina ole eksakteja...