Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa ekologian perusteet ja ymmärtää ihmisen toiminnan vaikutuksen elolliseen luontoon, ymmärtää biodiversiteetin merkityksen ihmiskunnan tulevaisuudelle, hahmottaa ympäristöongelmien syitä ja niiden seurauksia ekosysteemeissä, tutustuu suomalaisiin ekosysteemeihin ja niiden erityispiirteisiin sekä perehtyy myös ihmisen muokkaamiin ekosysteemeihin, tuntee ja osaa arvioida menetelmiä, joilla voidaan tarkkailla ympäristön tilaa ja ratkaista syntyneitä ongelmia, kehittää ympäristölukutaitoaan, ymmärtää vastuunsa ympäristön tilasta ja osaa toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Biologian 4. kurssin nettimateriaalia ja - tehtäviä

Tällä syventävällä kurssilla kerrataan ja täydennetään pakollisilla kursseilla opittuja asioita solun ja DNA:n rakenteesta, tutustutaan mikrobien rakenteeseen, elintoimintoihin ja merkitykseen ja opiskellaan bio- ja geenitekniikan perusteita ja joitakin sovelluksia.

Luonnonmaantieteen opiskelua netissä

Maantieteen 2. kurssi; Yhteinen maailma

Maantieteen aluetutkimuskurssin nettiaineistoa ja - tehtäviä